Animatie

Wat is het:

Van een praatplaat kan ik ook een ingesproken promo-filmpje maken! Deze wordt gemaakt aan de hand van een praatplaat en beeld voor beeld opgebouwd. Samen met een ingesproken tekst en achtergrondmuziek vormt dit filmpje een beeldende uitleg.

Enkele voorbeelden:

Klimaat, Duurzaamheid en Landschap
Video afspelen
Landbouw, Economie, Toerisme en Cultuurhistorie
Video afspelen
Milieu, Gezondheid en Leefbaarheid
Video afspelen
Wonen, Welzijn en Voorzieningen
Video afspelen

Wat ik van jou nodig heb:

  • Input/tekst van het gewenste onderwerp.
  • In te spreken tekst (dit kan ik desgewenst ook zelf maken).
  • Uiterste aanleverdatum.
  • Wensen zoals o.a. formaat, kleurgebruik, fonts, logo’s en stijlelementen.

Wat je van mij kunt verwachten:

  • Brainstormsessie/Voorbespreking van de wensen.
  • Tijdslijn van de processtappen.
  • Aanleveren concept praatplaat met (tussentijdse) bespreking.
  • Aanleveren definitieve praatplaat in gewenst formaat (PDF, JPG en/of PNG formaat).
  • Aanleveren concept promo-filmpje met (tussentijdse) bespreking.
  • Aanleveren definitief promo-filmpje inclusief bestanden praatplaat (in PDF, JPG en/of PNG formaat). Indien gewenst kunnen er ook deelbestanden gemaakt worden van onderdelen uit de praatplaat.