Portfolio

praatplaat omgevinswet oden

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt 26 bestaande wetten met de bedoeling het omgevingsrecht gebruiksvriendelijker en samenhangender te maken, maar ook om de besluitvorming te versnellen en meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk. 

Een belangrijke stap in dit hele proces is het informeren van alle stakeholders. Zo ook voor de Omgevingsdienst Brabant Noord die mij benaderde voor het maken van een praatplaat zodat zij alle deelnemers stap-voor-stap mee kunnen nemen in dit enorme verandertraject.

Gaande het traject kwamen de ODBN door mijn concept praatplaat erachter dat ze het project op een andere manier moesten insteken en werden de hoofdpunten een stuk duidelijker. Mooi om te zien dat mijn bijdrage ook helderheid geeft aan denkwerk en procesvorming. 

logo odbm cmyk

februari 2022

promo’s kernopgaven buitenruimte in de Bommelerwaard

Slide
SpelenPlay
Slide
SpelenPlay
Slide
SpelenPlay
Slide
SpelenPlay
previous arrow
next arrow
previous arrow
Slide
SpelenPlay
Slide
SpelenPlay
Slide
SpelenPlay
Slide
SpelenPlay
next arrow

De promo’s kernopgaven zijn gemaakt als vertaalslag en uitleg over de buitenruimte in de Bommelerwaard. In deze korte filmpjes legt de gemeente uit met welke onderwerpen de Bommelerwaard zich bezighoudt, welke vraagstukken er spelen, welke afwegingen worden gemaakt en waar tegenaan gelopen wordt. Het doel van de promo’s is om inwoners te laten zien aan welke thema’s gewerkt wordt en iedereen hierin actief mee te laten denken.

Thema’s zoals ‘Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie’, ‘Klimaat, duurzaamheid en landschap’, ‘Wonen, welzijn en voorzieningen’, ‘Milieu, gezondheid en leefbaarheid’ komen in de promo’s allemaal aan bod.

oktober 2020

logo-Zaltbommel-staand-CMYK
Maasdriel_logo_RGB_XL
PORTFOLIO - logo Omgevingswet

Visuele verslaglegging Halfjaarsrapportage

Er werd gevraagd om de halfjaarsrapportage te illustreren ter verduidelijking van de tekst. Dit om de leesbaarheid van de rapportage te bevorderen zodat mensen ook daadwerkelijk geprikkeld worden om de hele rapportage te lezen.

Portfolio - contourdetwern

september 2020

Visual Roger schrijfformat + Tips & Tricks Overtuigend Schrijven

Roger is een multidisciplinair adviesbureau op het gebied van procure- en tendermanagement. Medio juli lanceerde het bedrijf een nieuwe huisstijl. BCatched kreeg de opdracht om een visuele schrijfformat te maken voor klanten in de nieuwe huisstijl, met als ondersteuning visuele Tips & Tricks om overtuigend te schrijven. De Visuele schrijfformat is in A3-formaat opgemaakt en kan gebruikt worden als invuloefeningen. De ondersteunende visuele Tips & Tricks dienen als geheugensteuntje (in één oogopslag) om overtuigend te kunnen schrijven.

Portfolio - Logo Roger

juli 2020